promotion-banner

សូមស្វាគមន៍ កញ្ចប់ចាប់ផ្តើម

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិករបស់ Uwonkh តែប៉ុណ្ណោះ។

 2. សមាជិកតម្រូវឱ្យដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារ។ សមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមបានតែម្តងគត់ (1) និងអាចឈ្នះប្រាក់ជាអតិបរមា 388 ដុល្លារ។

 3. ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ និងប្រាក់រង្វាន់ត្រូវតែជា Rollover x3 ដង មុនពេលការដកប្រាក់អាចត្រូវបានធ្វើឡើង។

លក្ខខណ្ឌ៖ :


ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

ការវិលជុំ
USD 100
+USD 50
x3USD 450

 • ការផ្សព្វផ្សាយនេះសម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។ ប្រសិនបើយើងរកឃើញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការលេងហ្គេមបន្តផ្ទាល់ ហ្គេមនេសាទ(បាញ់ត្រី) និងហ្គេមកីឡា ការឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវរឹបអូស(យកចេញ)ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

 • អ្នកលេងត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងរៀបចំ និង/ឬបំពានប្រព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់ តាមរយៈការភ្នាល់ arbitrage រួមបញ្ចូលគ្នានូវការជ្រើសរើសផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នា ដែលលទ្ធផលនៃនរណាម្នាក់នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដ៏ទៃ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ឬគ្រឿងយន្តជំនួយ(Bots)ដោយខុសច្បាប់ ឬដោយចេតនាដើម្បីបញ្ឆោតប្រព័ន្ធ ឬផ្តល់ការងារផ្សេងទៀត សកម្មភាពនៃមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ នឹងមានប្រាក់រង្វាន់ និង/ឬ ការឈ្នះទាំងអស់របស់ពួកគេដែលបានមកពីការដកហូតទុកតាមការសំរេចចិត្តរបស់ Uwonkh

 • ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី Uownkh ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkh
promotion-banner

សូមស្វាគមន៍ ប្រាក់រង្វាន់ 50% សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិក របស់ Uwonkh តែប៉ុណ្ណោះ។

 2. អតិថិជនតម្រូវឱ្យដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 50 ដុល្លារអាមេរិក។ អតថិជនម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមបានតែម្តងគត់ (1) និងប្រាក់កំណត់រហូតដល់ 288 ដុល្លារអាមេរិក។

 3. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ និងទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវតែ វិលជុំ x5 ដង មុនពេលការដកប្រាក់អាចត្រូវបានធ្វើឡើង។

លក្ខខណ្ឌ៖ :

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម 

ប្រាក់វិលជុំ
USD 100
+USD 50
x5USD 750


 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមតុប៉ុណ្ណោះ។

 • រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ស្មើ លុបចោល ធ្វើឡើងនៅសងខាងដែលមានលទ្ធផលដូចគ្នា និង/ឬការភ្នាល់លើសពី 24 លេខនៅក្នុងហ្គេមរ៉ូឡែតណាមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពនោះទេ។

 • ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ការពារហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នា) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។

 • ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី Uownkh ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkh

promotion-banner

លេង Baccarat ឈ្នះរហូតដល់ 288

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែអតិថិជដែលជាសមាជិករបស់ Uwonkh តែប៉ុណ្ណោះ។

 2. សម្រាប់ការភ្នាល់ទៅលើ banker ឬអ្នកលេងនៅលើជុំតារាងពេលតែមួយនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការឈ្នះមួយដងប៉ុណ្ណោះ (x1) ប្រសិនបើមានលទ្ធផលឈ្នះ។

 3. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺអាចទទួលបានតែម្តង (1) ក្នុងមួយថ្ងៃ 00:00:00 [GMT+7] ដល់ 23:59:59 [GMT+7]។

 4. ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលនាំអោយមានការចាត់ទុកជាមោឃៈ ស្មើ លុបចោល ឬធ្វើឡើងនៅសងខាងដែលមានលទ្ធផលដូចគ្នា នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាលទ្ធផលឈ្នះនោះទេ។

 5. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើជាមួយការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានទេ។

 6. នៅពេលដែលសមាជិកបានសម្រេចនៅគោលការណ៍ សូមធ្វើការទាក់ទងទៅផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌ៖ : 

ទឹកប្រាក់ភ្នាល់(ចាក់)
ចំនួនជុំ
ប្រាក់បន្ថែម
50$
ក្នុងមួយភ្នាល់ 8 ជុំ
88$
50$
ក្នុងមួយភ្នាល់ 9 ជុំ
188$
50$
ក្នុងមួយភ្នាល់ 10 ជុំ
288$

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែបាការ៉ាតផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

 • Lightning Baccarat & Lightning Roulette TNC

  - ការភ្នាល់លើសពី 50 ដុល្លារអាចបង់បានត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះ
  - ការភ្នាល់ក្រោម 50 ដុល្លារអាចបង់បានត្រឹមតែ 10%

  ឧទាហរណ៍៖

 • 1. (អតិថិជន A) ភ្នាល់ 50$ ទទួលបាន x100 = 5,000$ - 50% = ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមា 2,500.00$

 • 2. (អតិថិជនខ) ភ្នាល់ 20$ ទទួលបាន x100 = 2,000$ - 90% = ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមា 200.00$

 • 3. (អតិថិជន C) ភ្នាល់ 2$ ទទួលបាន x100 = 200$ - 90% = ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមា 20.00$

 • វគ្គឈ្នះត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែការភ្នាល់លើអ្នកលេង ឬអ្នកBankerតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការស្មើ និងគូនឹងមិនគិតចូលក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសនេះឡើយ។

 • ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី Uownkh ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 គណនីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ អាស័យដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាស័យដ្ឋាន IP ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkh

promotion-banner

ការចាប់រង្វាន់

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិក របស់Uwonkh ប៉ុណ្ណោះ។

 2. ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពីរ 10 ដុល្លារឡើយទៅនិងអាចចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់របស់យើង។

 3. ចំនួនការដាក់ទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីរ USD 10 រហូតដល់ USD 299 នឹងទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់ធម្មតា1សន្លឹក

 4. ចំនួនការដាក់ទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីរ 300 ដុល្លារឡើងទៅ នឹងទទួលបានសំបុត្រ VIP ចាប់រង្វាន់1សន្លឹក

 5. ចំណាំ៖ រាល់ការដាក់ទឹកប្រាក់ចាប់ពីរចំនួន $300 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នឹងទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់ VIPផ្សេង បន្ថែមទៀត។

រង្វាន់ VIP ចាប់រង្វាន់ :

រង្វាន់ទីមួយ
 iPhone 14 Pro
រង្វាន់ទី 2
Apple Watch Series 8
រង្វាន់ទី 3
Oppo A17

រង្វាន់ផ្សងសំណាងធម្មតា។ :

88$
5 រង្វាន់
38$
10 រង្វាន់
8$
10 រង្វាន់

 • ការចាប់រង្វាន់នឹងចាប់រង្វាន់នៅម៉ោង 8 យប់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ

 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកសេវាអតិថិជន Telegram របស់យើង ដើម្បីទទួលយករង្វាន់របស់អ្នក។

 • ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ Uwonkh ត្រូវបានបម្រុងទុកដើម្បីបញ្ចប់ ឬលុបចោលការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អ្នកលេងទាំងអស់ដែលបំពានច្បាប់។

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkhpromotion-banner

ប្រាក់បង្វិលគ្មានដែនកំណត់ 5%

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិក របស់Uwonkh ប៉ុណ្ណោះ។

 2. អតិថិជនតម្រូវឱ្យធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារអាមេរិក។ អតថិជនម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រាក់បង្វិលដោយគ្មានកំណត់ និងទទួលបានរហូតដល់ 88 ដុល្លារ។

លក្ខខណ្ឌ៖  :


ហ្គេម
ការដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

វិលជុំ
ស្លុត
100$
+5$x3315$
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់
100$+5$x5525$

 • ការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ។

 • អ្នកលេងត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងរៀបចំ និង/ឬបំពានប្រព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់ តាមរយៈការភ្នាល់ arbitrage រួមបញ្ចូលគ្នានូវការជ្រើសរើសផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នា ដែលលទ្ធផលនៃនរណាម្នាក់នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដ៏ទៃ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ឬរូបយន្តដោយខុសច្បាប់ ឬដោយចេតនាដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រព័ន្ធ ឬផ្តល់ការងារផ្សេងទៀត សកម្មភាពនៃមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ នឹងមានប្រាក់រង្វាន់ និង/ឬ រាល់ការឈ្នះរបស់ពួកគេដែលបានមកពីការចាប់យកដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ Uwonkh

 • រាល់ការភ្នាល់ដែលនាំមកជាមោឃៈ ស្មើ លុបចោល ធ្វើឡើងនៅសងខាងដែលមានលទ្ធផលដូចគ្នា និង/ឬការភ្នាល់លើសពី 24 លេខនៅក្នុងហ្គេមរ៉ូឡែតណាមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពនោះទេ។

 • ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ការពារហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នា) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។

 • ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី Uownkh ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
promotion-banner

ប្រាក់បង្វិលសងប្រចាំថ្ងៃ 5%

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិក របស់Uwonkh ប៉ុណ្ណោះ។

 2. ការគណនាចំនួននៃការខាតបង់(ចាញ់)ប្រចាំថ្ងៃគឺអាចទទួលបាននៅការផ្តល់សេវានេះ

 3. ពេលវេលាសម្រាប់ការគណនាចំនួនការបាត់បង់បង្គរប្រចាំថ្ងៃ(ប្រាក់បង្វិលប្រចាំថ្ងៃ)គឺរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 00:00:00 [GMT+7] ដល់ 23:59:59 [GMT+7]។

 4. ការគណនានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ និងអាចទទួលបានរៀងរាល់យប់នៅម៉ោង 03:00:00 [GMT+8]។

លក្ខខណ្ឌ៖ :

ប្រាក់ចាញ់

ប្រាក់បង្វិល

 វិលជុំ
USD 1000
=USD 50
x2USD 100

 • ប្រាក់បង្វិលមានកំណត់ USD 588 ប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវបាន និងអាចធ្វើការដក USD 1000

 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើជាមួយការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានទេ។

 • រាល់ការភ្នាល់ដែលនាំមកជាមោឃៈ ស្មើ លុបចោល ធ្វើឡើងនៅសងខាងដែលមានលទ្ធផលដូចគ្នា និង/ឬការភ្នាល់លើសពី 24 លេខនៅក្នុងហ្គេមរ៉ូឡែតណាមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាការភ្នាល់វិលជុំដែលមានសុពលភាពនោះទេ។

 • ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី Uownkh ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkh
promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ពេលយប់ រហូតដល់ 88$ ដុល្លា

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលជាសមាជិក របស់Uwonkh ប៉ុណ្ណោះ។

 2. ប្រាក់រង្វាន់ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ ចាប់ពីម៉ោង 01:00 [ GMT+7 ] ដល់ 06:00 [ GMT+7 ]

 3. អាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់រាល់ថ្ងៃ

 4. ការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 50 ដុល្លារឡើងទៅ

 5. ការដកប្រាក់រហូយដល់ 388 ដុល្លារ

ប្រាក់រង្វាន់៖ :

ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពីរ 5 ដងឡើងទៅ
=ឥតគិតថ្លៃ $18
ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពីរ 10 ដងឡើងទៅ
=ឥតគិតថ្លៃ $38
ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពីរ 20 ដងឡើងទៅ
=ឥតគិតថ្លៃ $68
ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពីរ 50 ដងឡើងទៅ
=ឥតគិតថ្លៃ $88

លក្ខខណ្ឌ៖ :


ប្រាក់បន្ថែម

វិលជុំ
88$x2176$

 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើជាមួយការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានទេ។

 • ការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ។

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិក ឬភ្ញៀវដែលកំពុងលេងជាក្រុម ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ។

 • ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ការពារហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នា) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។

 • Uwonkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 • សមាជិកដែលចូលរួមត្រូវតែទទួលយក និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើ Uwonkh